Auto&MotorRijschool

Sjaak Buijs

Bel 0174-29 68 64

Contact

Bij ons staat het plezier van het

motorrijden voorop.

Bij deze rijschool staat het plezier van het motorrijden voorop. De instructeurs zijn ervaren en zeer gemotiveerd, en zij volgen jou tijdens de lessen op de motor. Zij zullen ervoor weten te zorgen dat motorrijden jouw grote hobby wordt.

 

De lessen

 

Je begint de opleiding met voertuigbeheersing, te beginnen op een geschikte parkeerplaats. Je leert dan eerst hoe je moet sturen, remmen en natuurlijk ook hoe te blijven zitten. Je hebt immers maar 2 wielen, en een motor is een zwaar voertuig. Het examen 'voertuigbeheersing' dient dan ook om te laten zien dat je de motor volledig onder controle hebt. Na dit examendeel: 1, gaat de opleiding verder met examendeel 2, de 'verkeersdeelname'. Sinds januari 2013 hebben we drie categorieën gekregen om het motorrijbewijs te gaan halen.

 

Categorie A1 is voor motorfietsen tot 125cc en maximaal 11 kW; de minimum-leeftijd voor dit rijbewijs is 18 jaar. Je mag met lessen beginnen vanaf je 17de jaar.

Categorie A2 is voor motorfietsen met een vermogen van maximaal 35kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar en kandidaten moeten minimaal 2 jaar in het bezit zijn van rijbewijs A1.

Categorie A is voor motorfietsen met een onbeperkt vermogen; de minimum-leeftijd voor dit rijbewijs is 22 jaar en kandidaten moeten minimaal 2 jaar in het bezit zijn van rijbewijs A2. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen. De minimumleeftijd hiervoor is 24 jaar.

 

De verschillen toegelicht

 

Per categorie:

 

A1:

Rijles vanaf 17 jaar,

theorie-examen vanaf 17 jaar.

Twee praktijkexamens (AVB en AVD)

vanaf 18 jaar.

 

A2 - beginners:

Rijles vanaf 20 jaar,

theorie-examen vanaf 17 jaar.

Twee praktijkexamens (AVB en AVD)

vanaf 20 jaar.

 

A2 - doorstromers:

Rijles vanaf 20 jaar. Vanaf eind december 2013 mag je vanaf 19 jaar rijles volgen. Geen theorie nodig.

Eén combi-praktijkexamen vanaf 20 jaar, mits ten minste 2 jaar in bezit van A1.

 

A - beginners:

Rijles vanaf 24 jaar. Als je een A2-rijbewijs hebt (ook als dat korter is dan 2 jaar en dus geen doorstromer bent) mag je ook vanaf 22 jaar beginnen met rijles.

Theorie-examen vanaf 17 jaar.

Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 24 jaar.

 

A - doorstromers:

Rijles vanaf 22 jaar, geen theorie nodig.

Eén combi-praktijkexamen vanaf 22 jaar, mits 2 jaar of langer in bezit van A2.

 

Wil je deze verschillen in tabelvorm bekijken,

 

 

Als je begint met categorie A1 zal je een voertuigbeheersing-examen (AVB) moeten doen. Dit wordt afgenomen op een 125cc maximaal 11kw. Na dit examen volgt het verkeersdeelnemings-examen (AVD). Na twee jaar volgt er dan nogmaals een examen: het A2. Dit is een verkeersdeelnemings-examen (AVD) met enkele voertuigbeheersing-proeven in de praktijk. Als je dit rijbewijs dan twee jaar in bezit hebt ga je voor het laatste rijbewijs: het A-rijbewijs. Je zal dan nogmaals een verkeersdeelnemings-examen (AVD) moeten doen. Ook in dit examen zijn een aantal voertuig-beheersingproeven in de praktijk opgenomen.

 

Mocht je nu al bijna 24 jaar zijn of ouder dan mag je gewoon examen doen voor categorie A. Je moet dan een voertuigbeheersing (AVB)  en een verkeersdeel-nemings-examen (AVD)afleggen.  Hiervoor hebben wij verschillende Suzuki Gladius 650 motoren beschikbaar. Voor de kleinere leerlingen hebben we ook een Suzuki Gladius 650 verlaagd model beschikbaar.

Tijdens het examen 'verkeersdeelname' laat je zien dat je op een vlotte, en vooral veilige manier volgens de verkeersregels aan het verkeer kunt deelnemen.

 

Bij het behalen van je motorrijbewijs moet je in het bezit zijn van een theorie-certificaat. Als je geen autorijbewijs hebt (waarbij dit onderdeel ook al behandeld wordt) moet je eerst dit certificaat behalen, voordat de opleiding begint. Ben je wel in het bezit van een autorijbewijs, is het theoriecertificaat pas nodig zodra je begint met het examen 'verkeersdeelname'.

 

Leeftijd voor examen op zware motor verlaagd naar 21 jaar

 

De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit.

Als de code vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. Doe je dat niet, dan vervalt de code 80 pas als je 24 bent.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden.

- Daarvoor heb je rijbewijs A nodig.

- Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen

   voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD).

- Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen.

 

- Voor het praktijkexamen AVB moet je geslaagd zijn voor het motortheorie-examen of in bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

- Voor het praktijkexamen AVD moet je eerst geslaagd zijn voor het motor-theorie-examen.

- Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen.

Het CBR past momenteel de ICT-systemen aan op de wetgeving die in Nederland per 12 juli 2017 versneld is doorgevoerd op aandringen van de Europese Commissie. Dit moet het mogelijk maken dat je met ingang van eind november vanaf je 21e jaar een motorexamen voor de zware categorie (A) kunt reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog.

 

Voorbeelden

Ter verduidelijking, hierbij twee voorbeelden van het halen van het A-rijbewijs als je al in het bezit bent van het A2-rijbewijs.

1. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Je haalt vervolgens op je 21e het A-rijbewijs (zware categorie). Je krijgt dan code 80 op je rijbewijs vermeld. Op het moment dat je in dit geval twee jaar het A2-rijbewijs bezit, dus op je 22e, vervalt code 80. Je moet dan wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente.

2. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Als je het A2-rijbewijs twee jaar bezit, haal je het A-rijbewijs (zware categorie) via het getrapte traject. Je krijgt dan geen code 80 op je rijbewijs vermeld.

 

Locatie Motoport

 

De lessen op de motor vinden plaats vanuit kantoor aan Leeuwerik 77, 2295PG Kwintsheul.

 Klik hier voor meer informatie.

 Klik hier voor meer informatie.

Vormgeving: Heat Creation Zoetermeer